Petit Cour, het levensloopstraatje van Beek

PetitCour, het levensloopstraatje van Beek

Een project door Wehrung Architecten

Toekomstvisie kern Beek

De tijd waarin wij gedwongen worden stappen terug te zetten in plaats van voorwaarts geeft tevens de ruimte om juist nu vooruit te denken. Als architect leggen wij niet alleen de focus op morgen. Zo heeft Wehrung Architecten op eigen initiatief onlangs een visie opgesteld voor de toekomstige kern van Beek. Hierbij hebben wij ons zelf de vraag gesteld of het centrum van Beek over 10 á 15 jaar nog vitaal blijft of dat het vraagt om grootschalige ingrepen. Misschien is er ook een organische en meer kleinschalige manier om het hart van Beek leefbaar en vitaal te houden? Is cultuurcentrum de Asta niet te transformeren tot een Brede Maatschappelijke Voorziening? Kan er worden voldaan aan de stijgende vraag naar levensloopbestendige- of starterswoningen? Zijn alle voorzieningen op peil te houden of zelfs te versterken? Hoe kan men bestaand vastgoed opwaarderen? Kunnen wij de identiteit van het centrum kracht bijzetten? Kunnen wij de veiligheid en de sociale cohesie bevorderen? Kortom, tal van vragen die wij denken te beantwoorden met ons voorstel “PETIT COUR het levensloopstraatje van Beek”. Hierbij alvast een “sneak preview” hoe wij denken Beek weer te laten bloeien door vruchtbare grond te ontwikkelen, midden in het hart van Beek.

No items found.

Woorden van de klant

Recente projecten