Dorpsgaard Genhout

Plattelandsontwikkeling voor Zuid-Limburg

Een project door Wehrung Architecten

Samen één tuin

De kern Genhout in de gemeente Beek krijgt een dorpsgaard waar mensen van alle leeftijden samen kunnen bouwen aan de gaard en moestuin. Deze dorpsgaard is een initiatief van de Coöperatie Burgerinitiatief Genhout. Naast het samen komen laat de dorpsgaard op een speelse en educatieve manier zien dat duurzame, biologische tuinbouw meer oplevert in de relatie tussen mens en natuur dan mono- en massacultuur.

No items found.

Woorden van de klant

Recente projecten