Bioconstruction Eco Lodge Brazilië

Als deelgenoot van een projectteam werken wij samen aan de realisatie van een ecologische woon-, werk- en recreëerboerderij ten westen van Rio de Janeiro Brazilië. Eco Caminhos beschikt momenteel uit twee COB woningen vervaardigd uit sec lokale materialen, aarde, steen, stro, water en hout.

Een project door Wehrung Architecten

Het vakwerk van vandaag

Het hele project is gebaseerd op "permacultuur" waarbij een zelf te creëren ecosysteem zichzelf in stand houdt. Een permacultuurontwerp begint met het nauwkeurig waarnemen en in kaart brengen van een locatie en de gebruikers ervan. In de zogenaamde 'sectoranalyse' worden abiotische factoren als zon, schaduw, wind en neerslag onderzocht. Patronen in bodem, vegetatie, dierenpopulaties, cyclische ontwikkelingen en dergelijke worden in kaart gebracht. Door slimme plaatsing van elementen, het vervullen van essentiële functies door meerdere elementen en het gebruiken van elementen met meerdere functies(biodiversiteit) wordt een ontwerp met optimale opbrengst en veerkracht gemaakt. Zo worden er eigenhandige woningen opgericht voor permanent en/of recreatief gebruik. Ook zal er gebruik worden gemaakt van een eigen voedselvoorziening en een eigen energie opwekking waarvan het gehele complex gebruikt maakt. De doelstelling is om middels educatie en recreatie Brazilië te verduurzamen. Project i.s.m. Pedro Pizarro

No items found.

Woorden van de klant

Recente projecten